Dosen Pembimbing Mahasiswa Angk. 2009 Agroekoteknologi Minat BP NB : Apabila ada kesalahan pengetikan NIM diharap segera menemui P. Yudha (TU JBP)