Berkenaan dengan pelaksanaan Yudisium tagl 14 Nopember 2012. Maka kami mengharap kehadiran peserta Yudisium Bulan Nopember 2012 lebih awal 30 menit untuk menerima pengarahan dari Staf Akademik Jurusan BP FP UB (Pak Yudha) yang berkaitan dengan Pengurusan SKL dan lain lain